Productes de fabricació pròpia

Herbes de Mallorca

Les Herbes de Mallorca queden definides com a una beguda espirituosa anisada obtinguda bàsicament per la maceració i/o destilació de l'extracció d'aromes de diverses plantes de la pròpia illa com romaní, herba-lluïsa, camamilla, llimoner, taronger, etc.

Mescladís de matances

Es una beguda espirituosa obtinguda amb la mescla de dos anisats com el Palo de Mallorca (antes anomenat) i l'Anis Sec.

Palo de Mallorca

Es una beguda espirituosa obtinguda per la maceració i infusió d'escorça de quina, arrels de genciana, camamilla, ratlladures de llimona, anou moscada, herba lluïsa, canyella , sucre caramelitzat, etc, i alcohol.

Anís

La "Pimpinella anisum" és la planta de la qual se n'obtiene l'anís. Procedeix de les zones orientals d'Europa, de la India i de zones asiàtiques. Ja s'utititzava a Babilònia uns 2000 anys abans de Crist. També a Grècia, Roma o Egipte com a complement culinari i per supersticions, com la que deia que servia per allunyar els mals esperits.